Polityka jakości i środowiska

Polityka jakości naszej firmy wynika z naszej strategii rozwoju.

Polityką firmy jest również zapewnienie najwyższego poziomu usług zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami Klienta, realizowanych terminowo, pozbawionych wad, a w efekcie będących rekomendacją dla dalszej współpracy.

Ciągłe doskonalenie organizacji firmy, podnoszenie jakości i wydajności naszej pracy odbywa się dzięki pełnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników i podnoszeniu poziomu ich kwalifikacji, świadomości i motywacji oraz przeznaczenia odpowiednich środków na realizację tych działań.

Każdy pracownik firmy uczestniczy w tym procesie, przyjmując pełną odpowiedzialność za jakość swojej pracy i bierze czynny udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy w oczach Klientów.

Posiadany przez nas sprzęt geotechniczny jest zgodny z normami ISO 22476-1, ISO 22476-5 oraz ich polskimi odpowiednikami. Spełnia też wszelkie kryteria zapisane w Eurocode 7.

Firma BAARS wdraża system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. Staramy się aby wszystkie działania, procesy i wprowadzane technologie były zgodne z tymi normami.

Jakość, środowisko i BHP to trzy filary, budujące nasz system zarządzania. Pozwalają one spojrzeć nam w szerszy sposób na każdy aspekt naszej działalności. Terminy takie jak: wysoka jakość wykonywanych usług, transparentność w relacjach z partnerami, profesjonalna współpraca z Klientem i spełnienie jego oczekiwań, dbałość o środowisko dla przyszłych pokoleń czy bezpieczne wykonywanie badań to stałe elementy w naszej codziennej pracy, o które doskonalimy zintegrowany system zarządzania.

Dążymy do ograniczenia wpływu naszej pracy na środowisko lądowe i morskie. Zapobiegamy przedostawaniu się zanieczyszczeń do gruntów i wód. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, używamy produktów przyjaznych dla środowiska i minimalizujemy ilość odpadów z naszych prac terenowych.