FVT - sonda krzyżakowa

Badania geotechniczne odgrywają kluczową rolę w planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych, zapewniając bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Wśród różnych metod badawczych stosowanych przez specjalistów z dziedziny geotechniki, sondowanie FVT (Field Vane Test) jest jednym z najbardziej zaawansowanych i precyzyjnych narzędzi do oceny właściwości gruntów spoistych. Firma Baars, będąca ekspertem w dziedzinie geotechniki, oferuje usługę sondowania krzyżakowego FVT, dzięki której możliwe jest uzyskanie dokładnych informacji na temat nośności gruntu oraz jego parametrów wytrzymałościowych.

Celem badania sondą krzyżakową FVT (Field Vane Test angg.) jest pomiar oporu przy obrocie końcówki krzyżakowej umieszczonej w gruncie. Badanie FVT wykonuje się w gruntach słabych, bardzo słabych lub organicznych za pomocą końcówki krzyżakowej składającą się z czterech prostokątnych skrzydełek umocowanych pod kątem 90° względem siebie, zagłębianą na żądaną głębokość w grunt, a następnie obracaną automatycznie ze stałą prędkością (6o÷12o/min). Po wykonaniu, ze stałą prędkością, obrotu końcówką sondy, która powoduje ścięcie gruntu wzdłuż powierzchni poślizgu, można pomierzyć wytrzymałość na ścinanie gruntu w stanie naruszonym, jak również obliczyć jego wrażliwość strukturalną.

 

FVT – Sonda krzyżakowa, czyli innowacyjne rozwiązanie w badaniach geotechnicznych

Nowoczesne sondowanie FVT pozwala na określenie parametrów wytrzymałościowych gruntu, takich jak spoczynek ścinania (c_u), kąt tarcia wewnętrznego (φ_u) i moduł odkształcenia (E). Jest szczególnie przydatne w warunkach, gdzie występują duże zmiany właściwości gruntu w pionie lub poziomie, lub gdzie próbki gruntu są trudne do pobrania czy zachowania. Sondowanie FVT jest również stosowane do oceny stabilności skarp, fundamentów i nasypów.

Oprócz pomiaru momentu obrotowego i kąta obrotu, sonda FVT może być również wykorzystana do wykonania testów dyssypacji. Testy dyssypacji polegają na zatrzymaniu obrotu sondy po osiągnięciu maksymalnego momentu obrotowego i pomiarze zmiany ciśnienia porowego w czasie. Testy dyssypacji pozwalają na określenie współczynnika konsolidacji (c_v) i współczynnika filtracji (k) gruntu, co jest istotne dla analizy osiadania i stateczności gruntu.

W Baars oferujemy profesjonalne usługi sondowania FVT z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Nasza sonda FVT jest wyposażona w czujniki ciśnienia porowego i akcelerometry, które zapewniają dokładność i niezawodność pomiarów. Używane przez nas oprogramowanie umożliwia automatyczną interpretację wyników sondowania FVT, a także generowanie raportów i wykresów. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli chcą Państwo skorzystać z oferty sondowania FVT lub dowiedzieć się więcej o tej metodzie badań geotechnicznych.