Testy Dyssypacji

Testy dyssypacji to jedno z najważniejszych badań geotechnicznych, które pozwala na dokładne określenie właściwości gruntów oraz przewidywanie ich zachowania pod wpływem obciążeń. Wykorzystanie tych testów w procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej stabilności konstrukcji oraz uniknięcia ewentualnych problemów technicznych w przyszłości. W firmie Baars, działającej na terenie Polski oraz całej Europy, świadczymy kompleksowe usługi związane z przeprowadzaniem testów dyssypacji, zapewniając najwyższą jakość i precyzję badań.

Nasze usługi obejmują nadzory sondowań CPT, konsultacje przy doborze zespołów podwykonawców, prowadzenie audytów technicznych w podwykonawczych firmach oraz analizę i wdrożenie procedur bezpieczeństwa. Ponadto, dbamy o nadzór nad pracami w terenie, inspekcje urządzeń sondujących oraz inspekcje jakości badań i interpretacji. Wszystko po to, aby zapewnić naszym klientom pełne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji.

 

Wykonanie badania dyssypacji i interpretacja wyników

Badanie dyssypacji ciśnień porowych wykonuje się w momencie zatrzymania badania CPTU na ustalonej wcześniej głębokości.

Badanie polega na pomiarze zmian wartości rejestrowanego w położeniu u2 ciśnienia porowego w czasie. Celem badania jest ustalenie czasu t50 odpowiadającego czasowi dyssypacji 50-ciu procent nadwyżki ciśnienia porowego. Czas niezbędny do wykonania testu jest ściśle związany z wodoprzepuszczalnością (współczynnikiem filtracji) badanego gruntu i może się wahać od kilkunastu minut (dla gruntów przepuszczalnych) do kilkunastu godzin (dla gruntów nieprzepuszczalnych, np. iłów).

Interpretacja wyników badania polega na analizie wykresu zmian ciśnienia porowego w czasie. Należy ustalić wartość maksymalną zarejestrowanego ciśnienia oraz asymptotę funkcji spadku ciśnienia – odpowiadającą przyjmowanej wartości minimalnej. Tak ustalony przedział zmienności wartości ciśnienia jest dzielony na połowę, a następnie dla określonej w ten sposób wartości ciśnienia odczytywany jest czas.

 

Baars – lider w dziedzinie testów dyssypacji

Wybierając Baars jako partnera w przeprowadzaniu testów dyssypacji, gwarantujemy, że cały proces badawczy będzie zgodny z najwyższymi standardami branżowymi.

Każdy etap testów dyssypacji jest poddawany rygorystycznym procedurom kontrolnym. Analizujemy i interpretujemy w czasie rzeczywistym pojawiające się zapisy przeprowadzanego badania. Oferujemy również usługi nadzoru nad pracami w terenie, co dodatkowo podnosi standardy jakości prac terenowych. W ten sposób gwarantujemy, że wyniki testów dyssypacji dostarczą najbardziej precyzyjnych i wiarygodnych danych, niezbędnych dla sukcesu Państwa projektu.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego każdy etap testów dyssypacji jest poddawany rygorystycznym procedurom kontrolnym. Analizujemy i wdrażamy procedury bezpieczeństwa, a nasi eksperci przeprowadzają regularne inspekcje jakości badań i interpretacji. Oferujemy również usługi nadzoru nad pracami w terenie, co dodatkowo podnosi standardy bezpieczeństwa i jakości. W ten sposób gwarantujemy, że wyniki testów dyssypacji dostarczą najbardziej precyzyjnych i wiarygodnych danych, niezbędnych dla sukcesu Państwa projektu.

 

Dyssypacja

 

Dyssypacja

 

Dyssypacja