Sondowanie SCPTU - testy sejsmiczne

Testy sejsmiczne mogą być prowadzone podczas badania CPT lub CPTU (SCPT lub SCPTU). Jest to dokładne i wiarygodne narzędzie do ustalenia prędkości propagacji fali poprzecznej (vs) i podłużnej (vp ). Parametry te umożliwiają wyznaczenie początkowego modułu ścinania G0, modułu odkształcenia E0 (odpowiednik modułu Younga dla gruntów), co pozwala na wyliczenie współczynnika Poissona.

Jak wykonuje się sondowanie SCPTU?

Sondowania statyczne SCPTU polegają na pomiarze czasu propagacji fali poprzecznej w gruncie pomiędzy powierzchnią terenu, a końcówką sondy, w której zainstalowano dodatkowo akcelerometry lub geofony. Fala sejsmiczna generowana jest poprzez uderzenie (w kierunku poziomym – fala poprzeczna, ścinająca) w stalowy element umieszczony w gruncie na powierzchni terenu. W momencie uderzenia rozpoczyna się rejestracja sygnału (prędkości lub przyspieszeń). Na podstawie czasu dotarcia fali sejsmicznej na głębokość, na której aktualnie znajduje się sonda, określa się średnią prędkość propagacji fali poprzecznej w gruncie. Wykonując badania np. co 1 m po głębokości i porównując ze sobą wyniki pomiarów na sąsiednich poziomach określić można prędkość propagacji fali w danej warstwie o miąższości 1 m.

 

sondowanie-scptu1
modul-sejsmiczny-3
sondowanie-scptu2
sondowanie-scptu3
sondowanie-scptu6
sondowanie-scptu4
sondowanie-scptu7
sondowanie-scptu8

 

Firma Baars brała udział przy wiele projektach wykonując sondowania SCPTU. Zdobyliśmy tam wiedzę oraz doświadczenie, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania tych badań. Wymagaja one oprócz specjalnego sprzętu badawczego także odpowiedniego know-how. Posiadamy szeroką gamę sprzętu CPT, który dzięki odpowiedniemu przystosowaniu oraz doświadczeniu operatora, jest w stanie zagwarantować sukces całemu przedsięwzięciu.