Moduł Lubryfikacyjny

Moduł ten jest bardzo skuteczny w zmniejszeniu tarcia pomiędzy kolumną zestawu żerdzi a gruntem podczas badania w bardzo spoistych gruntach. Umożliwia to osiągnięcie znacznie większe głębokości, unikając konieczności stosowania droższych i bardziej czasochłonnych technik podwiercania.

Lubryfikat pod ciśnieniem jest pompowana przez żerdzie do otworu wylotowego znajdującego się około 0,5 m za końcówką stożka. Roztwór jest pompowana pod ciśnieniem hydrostatycznym, tworząc warstwę smarującą, która zmniejsza tarcie między żerdziami a gruntem. Konstrukcja modułu powoduje, że lubryfikat jest rozprowadzany za stożkiem i dlatego nie ma wpływu na odczyty stożka, a co za tym idzie na jakość danych CPT. Zastosowanie tego modułu może spowodować, że badania CPT będą osiągały znacznie większe głębokości.