Sondowanie CPT

Sondowanie statyczne stożkiem elektrycznym CPTE. W celu przeprowadzenia tego badania należy za pomocą żerdzi zagłębiać w grunt sondę w kształcie stożka (stożek elektryczny). Należy ją wprowadzać ze stałą prędkością, tak aby uzyskać wynik penetracji na poziomie ok. 2 cm na sekundę. W trakcie testu na bieżąco monitoruje się wartości oporu penetracji stożka (qc ), a także oporu tarcia na tulei ciernej (fs ). Elektryczne stożki CPT to precyzyjne przyrządy pomiarowe celowo opracowane dla badań geotechnicznych gruntu. Sondy te są wyposażone w czujniki tensometryczne, dzięki czemu wszystkie te parametry są mierzone w sposób ciągły i jednoczesny. Sondowanie statyczne sondą stożkową charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru i wrażliwością na zmienne właściwości podłoża.