Najważniejsze przyrządy do badania parametrów gruntu

Badania podłoża gruntowego są niezbędne w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, geotechnika czy rolnictwo. Aby uzyskać rzetelne wyniki, konieczne jest stosowanie odpowiednich przyrządów i technik pomiarowych. W tym wpisie przedstawiamy najważniejsze urządzenia służące do badania parametrów gruntu oraz omawiamy ich zastosowanie w praktyce.

badania terenu

Sondy dynamiczne i statyczne

Sondy dynamiczne i statyczne to podstawowe narzędzia wykorzystywane do badania podłoża gruntowego. Sondy dynamiczne służą do określania nośności gruntu poprzez wbijanie ich w podłoże za pomocą ciężaru upuszczanego z określonej wysokości. W ten sposób można uzyskać informacje na temat warstwowania gruntu, jego zagęszczenia oraz nośności.

Sondy statyczne pozwalają na precyzyjne rozpoznanie cech podłoża gruntowego. Wykonuje się je w celu określenia kolejności i głębokości zalegania warstw geologicznych, ustalenia warunków wodno-gruntowych, a przede wszystkim do określenia fizycznych i mechanicznych właściwości poszczególnych warstw geotechnicznych. Zaawansowany technicznie sprzęt, za pomocą którego wykonuje się sondowania statyczne, pozwala na osiąganie znacznych głębokości badań. Sprzęt do sondowań statycznych można podzielić na kilka rodzajów m.in.:

  • maszyny balastowe - do zalet tych maszyn należy podwozie balastowe, dzięki czemu nie zachodzi konieczność ich kotwienia przed rozpoczęciem pracy. Te sondy montowane na podwoziach samochodów ciężarowych bez problemu mogą poruszać się po terenie całego kraju,
  • maszyny gąsienicowe - do zalet tych maszyn należy podwozie gąsienicowe, które bez problemu dotrze do każdego terenu, niezależnie od tego, czy jest to nawierzchnia drogi, teren poprzemysłowy czy plaża. Jednostki te są sterowane zewnętrznie, co pozwala operatorowi na bardzo dokładne manewrowanie i precyzyjny dojazd na punkt badawczy. Oba rodzaje sond są niezbędne w badaniach geotechnicznych, a ich wyniki pozwalają na prawidłowe zaprojektowanie fundamentów budynków czy innych obiektów inżynieryjnych.