Badanie statyczne sondą CPT z modułem VIDEOCONE – główne zalety

Sondowanie statyczne CPT to metoda badania gruntu, która zyskuje coraz większą popularność. Dzięki połączeniu standardowej techniki badania z innowacyjnym modułem VIDEOCONE, możliwe jest uzyskanie jeszcze dokładniejszych informacji na temat struktury i właściwości badanego podłoża. 

dilatometr

Precyzyjna identyfikacja warstw podłoża

Jednym z najważniejszych atutów badania statycznego sondą CPT z modułem VIDEOCONE jest możliwość szczegółowego rozpoznawania warstw podłoża. Dzięki zastosowaniu kamery umieszczonej bezpośrednio za stożkiem sondy, obraz badanego gruntu jest rejestrowany na bieżąco. Wysoka jakość obrazu oraz możliwość jego powiększenia nawet do 100-krotnie pozwalają na identyfikację nawet najdrobniejszych cząsteczek gruntu, co jest nieosiągalne przy użyciu tradycyjnych metod badawczych.

Rozpoznawanie rodzaju piasku i innych materiałów

Kolejną zaletą sondowania statycznego CPT z modułem VIDEOCONE jest możliwość rozpoznawania rodzaju piasku oraz innych materiałów występujących w badanym podłożu. Dzięki zastosowaniu sześciu diod LED emitujących neutralne światło, możliwe jest dokładne określenie barwy gruntu oraz innych elementów, takich jak ciecze wypełniające przestrzenie międzyziarnowe. To szczególnie przydatne podczas identyfikacji występujących w gruncie zanieczyszczeń, jak również w przypadku planowania wydobycia piasku czy innych surowców.

Mapowanie warstw zanieczyszczeń i rozpoznawanie przeszkód w gruncie

Badanie statyczne sondą CPT z modułem VIDEOCONE pozwala również na mapowanie warstw zanieczyszczeń płynnych, takich jak benzyna czy olej napędowy. Dzięki temu możliwe jest szybkie i precyzyjne rozpoznanie poziomu zanieczyszczeń cięższych od wody w zbiornikach, np. oleju kreozotowego. Ponadto, VIDEOCONE umożliwia podgląd przeszkód występujących w gruncie, co może być niezbędne podczas planowania prac budowlanych czy inżynieryjnych.

Podsumowując, badanie statyczne sondą CPT z modułem VIDEOCONE to innowacyjna i zaawansowana metoda badań geotechnicznych, która pozwala uzyskać jeszcze dokładniejsze i bardziej kompleksowe informacje na temat badanego podłoża, co przekłada się na lepsze planowanie i realizację inwestycji budowlanych.