NOWIUTKIE WYDAWNICTWO PWN 👏👏👏 JUŻ DOSTĘPNE

Książka "Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi" powstała z inicjatywy Instytutu Badawczego Dróg przy wsparciu Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Jest przeznaczona dla jednostek projektujących, wykonujących i nadzorujących budowle, specjalistycznych wykonawców robót wzmacniania podłoża gruntowego, a także dla administracji drogowej i kolejowej oraz innych inwestorów.

BAARS został partnerem tego wydawnictwa.

Szukajcie w książce wzmianki o nas !!!

Miłej lektury 📚📖📚📖

Zobacz więcej

 

Książka

Baars książka

Baars książki